Skip to main content

Visserijkundig onderzoek in Assen

Op 5 en 6 maart heeft Sportvisserij Nederland de visstand onderzocht in drie vijvers in Assen: het Pittelose park, het Veenbiezenpad en de Wijde Blik. Dit najaar volgen nog 3 vijvers.
Afgelopen najaar hebben we in samenwerking met ecoloog en docent Wim Zweep onze tweedaagse cursus Stedelijk Waterbeheer in Assen gegeven. Het doel van de cursus is kortgezegd dat de gemeenten bij het beheer en onderhoud van hun vijvers meer rekening leren houden met het wel en wee van de visstand.
Aan de cursus in Assen deden niet alleen medewerkers van de gemeente mee, maar ook van waterschap Hunze en Aa’s en Landschapsbeheer Drenthe.
 
Visserijkundig onderzoek in Assen
 
Behalve over de ecologie van de vijvers en de problemen die voor vissen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld te veel bagger, riooloverstort en woekerende exoten, hebben we ook aandacht gevraagd voor VISparels, je weet wel: wateren in de bebouwde kom met een veilige visplek voor ouderen en mindervaliden, waar de jeugd uit de voeten kan, met een gezonde visstand, voldoende water- en oeverplanten, gezond watermilieu… kortom: een parel die de leefbaarheid in de buurt vergroot, waar bewoners graag komen om een praatje te maken en elkaar te ontmoeten. En te vissen. Je leest er meer over op www.visparel.nl.
In Assen hebben we de grote vijver aan het Veenbiezenpad op het oog als VISparel. Eind april praten we hierover door met gemeente, waterschap en Landschapsbeheer Drenthe die de oevers en omgeving van de vijver onderhoudt en ook plannen maakt voor de inrichting van het gebied.
 
Visserijkundig onderzoek in Assen
 
Benno Klapwijk, beheeradviseur vijvers, oevers en groen, trekt het project vanuit de gemeente. Op zijn verzoek heeft Sportvisserij Nederland de visstand in de 3 vijvers onderzocht. Met wisselende uitkomsten. Zo zat er flink wat vis in het Pittelose park. Dat was in de Veenbiezenpad-vijver een stuk minder, ondanks wat mooie snoeken, jonge zeelt en karper. De vijver is een vrij ondiepe, kale bak, met als gevolg dat bijvoorbeeld aalscholvers vrij spel hebben vanuit de bomen op het eilandje in de vijver.
Landschapsbeheer Drenthe heeft een enquête gehouden onder de bewoners rond de vijver over hoe zij de toekomstige inrichting zien. Hieruit bleek dat er graag in de vijver wordt gevist, door jong en oud. Gewoon lekker simpel, met de vaste stok op voorntjes en zo.
Zoals gezegd: eind april praten we verder over de plannen voor de vijvers. We moeten in ieder geval iets bedenken om te voorkomen dat de aalscholvers de vis uit de Veenbiezenvijver wegvangen of via de duikers de vijver uitjagen.
 
Visserijkundig onderzoek in Assen
 
 
© 2013 De Witvisser
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser