Skip to main content

Samen op weg naar één nieuwe sportvisserijorganisatie!

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op donderdag 7 maart is unaniem en met veel enthousiasme besloten om een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie te gaan vormen.

In waarschijnlijk een van de kortste ledenvergaderingen in de geschiedenis van de georganiseerde sportvisserij, werd het voorstel om tot een organisatie te komen zonder vragen of tegenstem aangenomen.
 
Dit betekent dat de 7 federaties, Sportvisserij Nederland, de Vertegenwoordiging Sportvissers en de specialistenorganisaties samen én binnen twee jaar een volledig nieuwe organisatie zullen gaan neerzetten. Een organisatie die op een krachtige en efficiënte manier de belangen van sportvissers én de visstand gaat behartigen.
© 2013 De Witvisser
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser